Devam/Devamsızlık

Dersimize 3 hafta üzeri (>=4) katılım yapmayan öğrenciler devamsızlıktan kalacaklardır.