Notlar

Lab Sınavı + Lab Uygulamaları: 55% 

Arasınav: 20%

Final: 25%