Müfredat

Hafta#

Konular

1

Bilgisayara Giriş. Bilgisayar sistemlerinin bileşenleri: yazılım, donanım.

Bilgisayarların Tarihi Gelişimi, Bilgisayar Çeşitleri, Bilgisayarın Parçaları, Merkezi İşlem Birimi, Giriş-Çıkış birimleri, bit-byte kavramları

2

Windows İşletim Sistemine Giriş. Masaüstü, Geri Dönüşüm Kutusu, Dosya ve Klasör yapıları.(oluşturma, isim değiştirme, saklama, kopyalama, silme, vb…) Webonline giriş ve kullanımı

3

Bilgisayar Ağlarına Giriş, Ağ yapıları, IP yönetimi, bilgi kaynakları, temel HTML bilgisi, Web tarayıcı (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera) kullanımı. Arama Motorları, Mail. Bulut Teknolojisi (Google Drive, Dropbox, Sky Drive, iCloud) tanım ve kullanımları

4

Microsoft Ofis Yazılımı: Ofis uygulamaları ve karakteristikleri, Kelime İşlemcilere Giriş, Microsoft Word: Dosyalar ve Şerit tanımları. Yeni belge oluşturma, belge kaydetme, kaydedilen bir belgeyi açma, yazma, düzenleme, biçimlendirme, yazım ve gramer denetimi, kopyalama, taşıma, silme.

5

Paragraf biçimlendirmesi, Madde imleri ve numaralandırma, dipnot ve son not kullanımı, sayfa biçimlendirme, sekme durakları (tab stops) kullanımı, arama ve değiştirme, küçük resim, smartart ve şekiller ekleme, dışarıdan nesne ekleme, WordArd, equation, metin kutusu, sembol ekleme.

6

Tablo kullanımı (Satır sütün yapısı, parçalama, birleştirme, biçimlendirme). Metinden tabloya, tablodan metne dönüştürme, Mail Merge kullanımı.

7

Word'de temel stil bilgileri, Karakter ve paragraf stilleri (bağlantılı stiller), Liste stilleri, tablo stilleri.

8

Word’de kapak sayfası, içindekiler (table of contents) ve fihrist (index) sayfası oluşturma, bölüm (section) oluşturma, üstyazı, altyazı, sayfa numaralandırma,   Uygulama Sınavı #1

9

 

10

Hesap Çizelgesi (Spreadsheets) ve Microsoft Excel’e giriş. Yeni çalışma sayfası oluşturma, satır-sütun-hücre ekleme-birleştirme-silme, Mutlak adresleme ($ absolute reference), kopyalama.

11

Kredi hesaplama yöntemleri, hücre biçimlendirme

12

Formüller, (max, min, sum, average, counta, vlookup, vb), hedef ara (goal seek), senaryo yönetimi (scenario manager).

13

Grafik oluşturma.

14